Popkoor Akkrum

C O N T A C T

Secretariaat
Hennie Rorije – tel: 06-33832775
postadres: it Bjinstap 19, 8491 AX Akkrum
Dirigent
………….
Lidmaatschap

Klasyn Sybesma – tel: 06-42174676

Aanvragen optreden
Dineke Bax – tel: 0566-650919 / 06-29116400 optreden@popkoorakkrum.nl
Webmaster
Menno Bokslag – tel: 06-22461002

NB: Telefonisch contact graag buiten kantooruren!

C O N T A C T F O R M U L I E R

10 + 4 =

Repetitielocatie:

Er wordt (behalve in schoolvakanties) gerepeteerd op de woensdagavond van 20:00 tot 22:00 in de bedrijfskantine van Auto Clean Akkrum, het adres is:
De Kromme Sâne 3 8491 PE Akkrum.
In de maanden juli t/m augustus is er een zomerpauze.